contacteer ons: info@fifolivzw.be

Wat betekent een gezin in armoede in België vandaag ?


Dit is een arm, een kansarm , een maatschappelijk kwetsbaar gezin . Door de sterk toegenomen verstedelijking en individualisering ,door gestegen mobiliteit en migratie het laatste decennium is er een superdiversiteit aan gezinnen ontstaan: nieuw samengestelde gezinnen ,één ouder gezinnen , twee oudergezinnen ,gezinnen van verschillende nationaliteiten en verschillende migratieachtergronden..

Dit geeft vaker een bikkelharde confrontatie met discriminatie en uitsluiting maar ook met ontbering van basisbehoeften zoals water , voeding en huisvestiging ,sanitaire voorzieningen en hygiëne , gezondheid en educatie.

Gezinnen ondervinden hierdoor een grote stress wat aanleiding geeft tot nog meer aantasting van hun psychisch en fysiek welbevinden.


Wat biedt FIFOLIvzw aan een gezin in armoede in België vandaag?


FIFOLIvzw is in opstart in Vlaanderen en Brussel momenteel om een spel en ontspanningsaanbod te brengen via bewegings- en relaxatielessen voor moeders in armoede en hun kinderen.

Wij willen een open huis creëren waar mama’s met kinderen in al hun diversiteit terecht kunnen met hun verhaal en hun bezorgdheden. Een plek waar we samen met hen werken aan een gezonde levensstijl en mobiliteit door bewegings- en ook waar kan fietslessen te organiseren .

Waarbij in deze open huizen in de toekomst ook de Nederlandse taal als onderdeel van actieve burgerparticipatie zeker een plek kan krijgen voor anderstaligen tijdens onze bewegingsactiviteiten . Op deze manier zijn deze groepsbijeenkomsten tevens een kans tot sociaal netwerk en een brug naar de buitenwereld. Finaal ambiëren wij het opbouwen van een huis van vertrouwen voor elk gezin , elke mama en elk kind dat onze deur binnenstapt.

Hoe kan je helpen

Doe een gift aan een van onze projecten in de 4de wereld

Schrijf je gift over op rekeningnummer BE93 7310 4612 3067 (KREDBEBB)

Voor 2019 kunnen we geen fiscaal attest aanleveren.

 

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van bedragen en waarvoor deze staan

50 Euro

Geef een fiets

Voor €50 sponser je fietslessen en een fiets voor iemand die opgroeit in een kansarm gezin in België

15 Euro

Schenk een yogamat

Voor €15 heeft een mama een matje en een handdoek om deel te nemen aan de relaxatie sessie.