contacteer ons: info@fifolivzw.be

Onze doelgroep in India zijn kansarme gezinnen uit: de slums Mumbai East en Mumbai West - sloppenwijken van Jaipur- SEAIThalassemia


Ter info: Thalassemie is een erfelijke bloedziekte waarbij het lichaam onvoldoende en afwijkend hemoglobine aanmaakt. De Alpha Thalassemie vorm komt vooral voor in Zuid-Oost –Azië , Indië , China en de Filippijnen. Kinderen krijgen bij de ernstige vorm symptomen van vermoeidheid , kortademigheid en bloedarmoede vanaf 6 maanden oud. Tengevolge van de veelvoudige bloedtransfusies noodzakelijk , ontstaat lever- en hartfalen …

Een beenmergtransplantatie indien de juiste match gevonden wordt is de enige uitweg op mogelijkse overleving.

In SEAIThalassemia wordt de cancelling van het gezin ,het zoeken naar een beenmergmatch en het uitvoeren van de beenmergtransplantatie met nadien 6 maanden verblijf in de host (in de nabijheid van het centrum )van het behandelde kind met zijn gezin geboden aan deze kansarme gezinnen.


Wat doet FIFOLIvzw hier?


Op al deze plaatsen proberen we via Fit for School program de hand- en mondhygiëne te introduceren in de dagelijkse routine van deze gezinnen en dit doet FIFOLIvzw in samenwerking met vrijwilligers, Belgische studenten en Unicef plus lokale overheidsinitiatieven

Tevens installeren we speelpleinwerking als extra stimulatie van de psychomotoriek van deze kinderen in sociaal gedepriveerde omgeving zoals deze wijken zijn, ook hierin wordt FIFOLI ondersteund door vrijwilligers en Belgische studenten.

Verder zetten we in op financiële en logistieke ondersteuning bij aankoop van sanitair zoals toiletten en handwastafels; ook spelmateriaal ,medicamenteuze ondersteuning en organisatie van inhaalvaccinatiekampen in samenwerking met lokale overheidsinstanties zoals Mother and Child India.

Hoe kan je helpen

Doe een gift aan een van onze projecten in de 4de wereld

Schrijf je gift over op rekeningnummer BE93 7310 4612 3067 (KREDBEBB)

Voor 2019 kunnen we geen fiscaal attest aanleveren.

 

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van bedragen en waarvoor deze staan

250 Euro

Geef een toilet

1000 Euro

Schenk een handwastafel

Dit pakket bevat de waterpomp, waterleiding en wastafel