contacteer ons: info@fifolivzw.be

Bezoek aan AIC Shanzu zomer 2019


Het bestuur FIFOLIvzw( vertegenwoordigt door Wouter en Azaria, Pieter, Carolien en Muriel) ging deze zomer de definitieve samenwerking met AIC Shanzu uitwerken

5 augustus 2019

Eerste contacten met African Inland Church en Hero’s academy in Shanzu Kenia. Beelden van de school, ons eerste contacten met de lokale bevolking en het dorpshoofd op 5 augustus.

Muriel, Joanna Sangok (president of AIC Shanzu) en het dorpshoofd van de lokale gemeenschap.

Azaria, Timothy( AIC Shanzu), Wouter

Verwelkomend optreden van de kinderen van de lokale gemeenschap . Deze kinderen brengen hun vakantiedagen door met dans , muziek, en workshops georganiseerd door de AIC Shanzu gemeenschap.


6 augustus 2019

Eerste contacten met Dr. Maneno Sango, hij zal de arts zijn die samen met een clinical officer, laborant, verpleegkundige en apotheker de medische staff van AIC Shanzu FIFOLI Health Center vormt. Wouter, Esther Songok, Joanna Songok, Dr.Maneno Sango, Muriel

Uittekenen van een aangepast grondplan voor de indeling van het AIC Shanzu FIFOLI Health Center

beelden van de huidige opbouw van het Health Center en bovenliggende 2 verdiepingen voor een internaat van 15 meisjes en 15 jongens met 4 begeleiders

De assistent public health officer Hasan Sacha Nolara is in de vooravond ter plekke gekomen om te adviseren in de verdere uitbouw van het Health Center zodat de overheidsregistratie van het Health Center vlot kan gebeuren éénmaal de constructie klaar is.


7 augustus 2019

Handwaslied in de Engelstalige versie was direct een groot succes!

7 augustus werden de leerkrachten van de school en nadien de leerlingen geïnformeerd over de samenwerking tussen AIC Shanzu en FIFOLIvzw . Tevens werd het Fit for School programma voorgesteld door ons voorgesteld. Leerkrachten en leerlingen waren zeer enthousiast en er werd vlot meegezongen en gedanst op het handwaslied . Ook werd er door ons die dag de eerste speelpleinwerking en educatie rond mondhygiëne gegeven.

Beeld van de gezondheidseducatie Fit for School die we gaven aan de leerkrachten van AIC Shanzu-Hero’s academy . FIFOLIvzw zal vanaf heden gezondheidseducatie in Hero’s academy ondersteunen.


10 augustus 2019

heden organiseerde AIC Shanzu in samenwerking met een medisch team vande overheid en een sociale werker en verpleger van AIC Shanzu een outreach camp.
Moeders en kinderen tot 2 jaar werden hierbij onderzocht, vaccinatiestatus werd opgevolgd, meicatie als nodig werd voorgeschreven. Indien doorverwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk was bij ernstige malnutritie of ziekte van moeder of kind dan werd dit verder opgevolgd en ondersteund vanuit AIC Shanzu. De meest voorkomende problemen waren malnutritie, malaria, tbc en aids.Voor 1 kind op 4 was het vaccinatieschema volledig opgevolgd, de overige 3kinderen waren meestal drop outs na de eerste 2 vaccinatiemomenten. Polio vaccinatie was meestal in orde.


11 augustus 2019

uitwisseling van de intentieverklaring tussen AIC Shanzu en FIFOLIvzw op 11 augustus 2019

bekrachtiging van de verklaring door de vrouwen van beide projecten onder toeziend oog van de mannelijke bestuursleden!


14 augustus 2019

FIFOLIvzw startte onmiddellijk met de bouw van 2 handwastafels in het project AIC Shanzu. Samen met de aannemer Daniel werkten Wouter en Pieter hier hard aan zodat heden de handwastafels reeds vlot in gebruik zijn door leerkrachten en leerlingen in Hero’s academy. Azaria nam samen met de kinderen en leerkrachten de Swahili versie en aangepaste Afrikaans danspasjes van het handwaslied voor haar rekening !